Maatwerk

Transportverzekeringen

Transportverzekeringen vergen zeer specialistische kennis. Niet alleen door de vele manieren waarop iets kan worden vervoerd, maar ook en vooral door de grote diversiteit van de te vervoeren goederen. Elke combinatie van vervoermiddel, vervoerde zaken én bestemming levert specifieke risico’s op. Gipon bezit een uitgebreide know-how op het gebied van transportverzekeringen. Een team van specialisten assisteert en adviseert vervoerders die kiezen voor Gipon. Ook hier geldt dat door het zichtbaar maken van de schade oorzaken belangrijke managementinformatie beschikbaar komt die kan leiden tot verdere schadebeperking. Dit soort zaken geven aan dat juist bij transportverzekeringen een zeer direct en frequent contact tussen onderneming en adviseur belangrijk is. Omdat Gipon werkt met teams van specialisten, zijn de relaties altijd verzekerd van korte lijnen en persoonlijke aandacht van deze specialisten.


Brandverzekeringen

Wanneer wij de landelijke oorzaken van brandschades bij bedrijven analyseren, blijkt dat circa 50% van de gevallen veroorzaakt wordt door moedwillige brandstichting door of namens verzekerden, onvoldoende preventiemaatregelen, onzorgvuldige afvalbehandeling en slechte werkprocedures. Tevens wordt 15-20% van de schaden veroorzaakt door een gebrekkige electriciteitsvoorziening. Via een doorsneeverzekering betaalt u in belangrijke mate mee aan de vergoeding voor dit soort schades. Om deze reden besteden wij veel aandacht aan preventie bij onze advisering op het gebied van brandverzekeringen.


Wagenparken 

Gipon verzorgt voor haar relaties de complete verzekeringsadministratie van wagenparken. Hierbij gaat het zowel om de vracht-, bestel- en personenauto’s van het bedrijf als om de volledige afhandeling van alle schades. Daarnaast besteden wij veel aandacht aan de analyse van de schade oorzaken. Periodiek ontvangt de ondernemer een analyse waaruit onder meer de meerjarige schade ontwikkeling, schade ontwikkeling per chauffeur en schade ontwikkeling per vervoerslijn blijkt. Tevens adviseren we over aanbevelingen op het gebied van aanvullende opleidingen, logistiek en belading. Ook op dit gebied blijkt dat een intensieve begeleiding van onze relaties leidt tot een lager schadepercentage dan in de transportbranche als gemiddeld geldt. En ook hier slagen wij erin deze specifieke omstandigheid om te zetten in concrete premievoordelen en ruimere verzekeringsdekkingen.


Aansprakelijkheid

Wetgeving en rechtspraak tenderen naar een steeds sterkere bescherming van de consument. Bedrijven zullen daardoor steeds vaker worden geconfronteerd met schadeclaims. Een toegekende schadeclaim die niet door een verzekeringscontract is gedekt, kan de continuïteit van een onderneming in gevaar brengen. Een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering is dan ook van groot belang voor de continuïteit van elke onderneming. Zolang er niets gebeurt, kan iedereen zeggen dat er een ‘goede’ aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten. Of dit waar is, blijkt helaas veelal pas nadat er een aansprakelijkheidsclaim is ontvangen. En dan blijkt de ‘perfecte’ dekking soms iets minder perfect. Voordat wij u een goede aansprakelijkheidsverzekering kunnen adviseren, willen wij veel weten van uw onderneming. Naar welke landen wordt er geëxporteerd? Vanuit welke vestigingen wordt geopereerd? Zijn er nevenbedrijven? Welke bedrijfs- en/of merknamen worden gehanteerd? Wat zijn uw eigen leveringsvoorwaarden en die van uw belangrijkste afnemers? Heeft u gevaarlijke stoffen in beheer, bewerking of ter vervoer? Ook bij grote opdrachten is het belangrijk vast te houden aan de eigen leveringsvoorwaarden. Is dit niet het geval, biedt uw polis dan dekking voor afstand van uw eigen leveringsvoorwaarden? Waar nodig kunnen wij dergelijke risico's door middel van maatwerk in co-assurantie onderbrengen bij de beurzen in Nederland of in Londen.

Bent u nog geen relatie van Gipon en wilt u er zeker van zijn dat uw huidige verzekeringspakket nog bij uw bedrijf past? Graag voert Gipon geheel vrijblijvend een analyse uit van uw huidige verzekeringspakket. Neem contact met ons op en wij bespreken graag de mogelijkheden.
Cookie instellingen